Održano predstavljanje rezultata projekta ODREDIŠTE EU: BUDUĆNOST MLADIH U HRVATSKOJ

Danas u četvrtak 7. veljače 2019. godine u 10 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu održana je prezentacija istraživanja i rezultata projekta Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj te prateća rasprava u organizaciji Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Pozdravne riječi održali su: Tvrtko Jakovina, predsjednik Upravnog odbora Centra Miko Tripalo, Zrinka Ujević, pomoćnica ministrice, Uprava za Europu, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH i Vesna Pusić, Odbor za obitelj, mlade i sport, Hrvatski sabor. Rezultate projekta i istraživanja predstavio je Dario Čepo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar Miko Tripalo. U panel raspravi koje je slijedila sudjelovali su: Mateja Čehulić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Anja Gvozdanović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Centar Miko Tripalo, Petra Jakovina, Mreža mladih Hrvatske, Marko Kovačić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Višnja Samardžija, Institut za razvoj i međunarodne odnose i Centar Miko Tripalo.

Na početku skupa Tvrtko Jakovina je pozdravio sve prisutne i zahvalio Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH na suradnji s Centrom Miko Tripalo u provedbi projekta. Istaknuo je važnu ulogu Centra kao mjesta dijaloga isusreta znanstvenika i stručnjaka s predstavnicima državnih tijela i donositeljima odluka. Zrinka Ujević podsjetila je na važnost pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, te je naglasila kontekst u kojem se Europska Unija trenutno nalazi. Skorašnje predsjedanje Hrvatske Vijećem Europske unije je prilika mladima da se aktivnije uključe i upoznaju procese Europske unije iz prve ruke. U tom kontekstu je pohvalila predstavljene rezultate projekta i istraživanje kao referentnu literaturu za aktivnije uključivanje mladih u navedene procese. Vesna Pusić je pozdravila napore Centra Miko Tripalo da osvijesti javnosti ulogu mladih u društvu i naglasila da će u Saborskom odboru nadležnom za politike prema mladima potaknuti daljnju raspravu o ovoj temi.

Dario Čepo predstavio je detalje i rezultate projekta Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, koji je sufinanciralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Projekt je za cilj imao identificirati, osvijestiti i zatvoriti izvore nedovoljnog znanja mladih o europskoj integraciji, o europskim institucijama i politikama te ulozi i odnosu Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Projekt je detektirao razloge neinformiranosti mladih, kroz stručne analize, anketno istraživanje i dijalog s mladima. Samo istraživanje je podijeljeno u dva dijela. U prvome dijelu su mladi ispunili anketu koja je poslužila da se ustanovi trenutna razina znanja mladih o Europskoj uniji. U drugome dijelu, tijekom radionica održanih širom Hrvatske (Osijek, Pula, Zadar, Vukovar), projektni tim Centra Miko Tripalo je zajedno s mladima raspravljao o gorućim problemima te su, istovremeno, mladi nudili svoje prijedloge rješenja tih problema.

U anketi, koja je sadržavala 16 pitanja, sudjelovalo je 437 mladih. U pitanjima koja su se odnosila na poznavanje prava i institucija Europske unije, najveći je postotak mladih (53%) odgovorio da imaju jako loše ili loše znanje o institucijama Europske unije nadležnima za politike prema mladima, dok ih tek 4% vrlo dobro, odnosno 16% dobro poznaje. Jednako tako, mladi su odgovorili kako informacije o pravima i institucijama Europske unije većinom primaju putem društvenih mreža (45%), dok su obrazovne institucije pomogle samo 15% mladih da dođu do tih informacija. Ključni pokazatelj ankete koji odaje pesimističan stav mladih prema njihovoj ulozi u društvu dolazi iz podatka da je preko 80% mladih reklo da je mogućnost njihova utjecaja na proces donošenja odluka, kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini, malen ili da uopće ne postoji.

Analize stručnjaka i projektnog tima Centra Miko Tripalo pokazale su da Hrvatska nije učinila dovoljno da bi se u većoj mjeri iskoristile prednosti koje članstvo u Europskoj uniji pruža, te da one nisu vidljive mladima. Jednako tako, ističe se podatak da mladi u daleko većim postocima vjeruju Europskoj uniji i njezinim institucijama nego što vjeruju institucijama i akterima u Hrvatskoj, što je problematično uzevši u obzir ranije utvrđeno nepoznavanje prava i institucija Europske unije. Međutim, stručnjaci uočavaju identičan problem: nedostatak interesa državnih institucija i političkih aktera da promjene svoj odnos prema mladima, što je ujedno razlog zašto mladi promatraju Europsku uniju ponajviše kroz prizmu ekonomskih koristi i mogućeg zapošljavanja u drugim državama članicama.

U zaključku projekta ponuđeni su prijedlozi za daljnje poboljšanje položaja mladih u Hrvatskoj. Navodi se, između ostalog, potreba za reformom hrvatskog školskog sustava s naglaskom na europsku dimenziju, poticanjem mladih da se društveno i politički angažiraju kako bi probudili uvjerenje da su i oni jednakopravni politički akteri, te većem korištenju europskih mehanizama, poput europskih fondova, za razmjenu znanja i iskustva.

Više informacija o projektu i istraživanju možete pronaći na https://odrediste-eu.tripalo.hr/