Uključivanje mladih u donošenje odluka u Hrvatskoj i EU: ubleha koja (i dalje) traži realizaciju

Marko KovačićInstitut za društvena istraživanja Premda EU programi usmjereni na osnaživanje mladih, kao vitalnog i perspektivnog segmenta europskog društva, postoje od 1988. godine, uključivanje mladih u donošenje odluka na razini EU-a i država članica prvi je put jasno definirano ugovorima iz Maastrichta početkom 1990-ih godina. Usvajanjem Ugovora iz Maastrichta, kako kaže Coles (2005), postalo je …

Pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji i utjecaj na položaj mladih

Višnja SamardžijaInstitut za razvoj i međunarodne odnose i Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo Iskustva Hrvatske tijekom prvih pet godina članstva u Europskoj uniji Cilj ovog analitičkog priloga je kratko obrazložiti položaj mladih na tržištu rada u Hrvatskoj, ocijeniti utjecaj prvih pet godina članstva u EU na poziciju mladih te predložiti mjere ili akcije …

Kakvu Europsku uniju ostavljamo mladima? Populizam, elitizam i liberalna demokracija

Berto ŠalajFakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Ugledna međunarodna istraživačka organizacija, Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA), provela je 2016. godine veliko komparativno istraživanje znanja, sposobnosti, stavova i vrijednosti mladih u dobi od 14 godina, kojim se željelo utvrditi načine na koje se mladi ljudi …