Projekt ODREDIŠTE EU u Hrvatskom saboru

U četvrtak, 11. travnja 2019., u Hrvatskom saboru održana je zajednička tematska sjednica Odbora za mlade, obitelj i sport i Odbora za europske poslove na kojoj su članovi i suradnici Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo predstavili rezultate projekta Odredište EU: budućnost mladih u Hrvatskoj, koji je sufinanciralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Na početku sjednice sve prisutne su pozdravili predsjednici odbora Nada Turina-Đurić i Domagoj Ivan Milošević. Uvodno izlaganje održala je Vanja Mladineo, izvršna direktorica Centra Miko Tripalo, tijekom kojega je predstavila rad Centra i dosadašnje aktivnosti, koje uključuju istraživanja i projekte iz područja mladih i Europske unije, teme kojima se Centar Miko Tripalo sustavno bavi već duže vrijeme.

Dario Čepo, voditelj projekta, pojasnio je metodologiju istraživanja projekta Odredište EU: budućnost mladih u Hrvatskoj, način na koji su prikupljani podaci tijekom radionica s mladima u Puli, Osijeku, Zadru i Vukovaru (anketa i panel rasprave) te je, na kraju, predstavio rezultate i policy prijedloge koji su objedinjeni u studiji koju je Centar objavio. Istraživanje je pokazalo da većina ispitanika smatra da se mladi trebaju politički angažirati, ali je razlog njihove pasivnosti nezainteresiranost političkih aktera da ih uključe u procese predlaganja ili donošenja odluka.

Marko Kovačić, član projektnog tima, osvrnuo se na mehanizme koji su na raspolaganju institucijama Republike Hrvatske za povećanje uključenosti mladih u europske procese donošenja javnih politika, te je ocijenio razinu i kvalitetu njihove iskorištenosti. Osim toga, naveo je pozitivne promjene koje su se dogodile od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, s naglaskom na funkcioniranje strukturiranog dijaloga kao mehanizma unutar kojeg mladi mogu iznijeti svoja razmišljanja o određenim temama problematici.

Vlasta Ilišin, članica Centra Miko Tripalo, održala je izlaganje na temu „Mladi i Europska unija“, te je govorila o percepciji i (ne)povjerenju mladih u društvene i političke institucije. Svoje teze potkrijepila je rezultatima istraživanja koja navode da više od dvije trećine mladih smatra da Hrvatska treba ostati u Europskoj uniji. Jednako tako, pokazala je da mladi u Hrvatskoj iskazuju nepovjerenje u institucije izvršne vlasti, odnosno političke stranke, te kao najvažniju prednost članstva u Europskoj uniji navode mogućnost zapošljavanja u inozemstvu.

Projekt Centra Miko Tripalo, Odredište EU: budućnost mladih u Hrvatskoj, provodio se tijekom osam mjeseci u pet gradova u Hrvatskoj, te je u njemu sudjelovalo više od 140 mladih, dok je projektnu anketu ispunilo oko 437 mladih.