Održana radionica u Osijeku ODREDIŠTE EU: BUDUĆNOST MLADIH U HRVATSKOJ

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je radionicu Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj na Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u petak, 26. listopada 2018. Radionica je bila namijenjena mladima, a cilj je bio u interaktivnom okruženju kroz raspravu istražiti uzroke koji utječu na razinu znanja mladih o Europskoj uniji i njihovim …

Održana znanstveno-stručna rasprava u Zagrebu na temu ODREDIŠTE EU: BUDUĆNOST MLADIH U HRVATSKOJ

U petak, 19. listopada 2018. godine, u prostorijama Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, održana je znanstveno-stručna rasprava Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj, u sklopu istoimenoga projekta kojeg financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH. Cilj ove rasprave je započeti dijalog o tome na koji način je Republika Hrvatska iskoristila članstvo u EU u …

Uključivanje mladih u donošenje odluka u Hrvatskoj i EU: ubleha koja (i dalje) traži realizaciju

Marko KovačićInstitut za društvena istraživanja Premda EU programi usmjereni na osnaživanje mladih, kao vitalnog i perspektivnog segmenta europskog društva, postoje od 1988. godine, uključivanje mladih u donošenje odluka na razini EU-a i država članica prvi je put jasno definirano ugovorima iz Maastrichta početkom 1990-ih godina. Usvajanjem Ugovora iz Maastrichta, kako kaže Coles (2005), postalo je …

Pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji i utjecaj na položaj mladih

Višnja SamardžijaInstitut za razvoj i međunarodne odnose i Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo Iskustva Hrvatske tijekom prvih pet godina članstva u Europskoj uniji Cilj ovog analitičkog priloga je kratko obrazložiti položaj mladih na tržištu rada u Hrvatskoj, ocijeniti utjecaj prvih pet godina članstva u EU na poziciju mladih te predložiti mjere ili akcije …