Suradnici

Anja Gvozdanović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo

Mateja Čehulić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Petra Jakovina, Mreža mladih Hrvatske

Mario Vinković, Pravni fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Igor Duda, Filozofski fakultet u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Vjeran Katunarić, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru i Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo

Lana Mayer, Europski dom Vukovar