Održana znanstveno-stručna rasprava u Zagrebu na temu ODREDIŠTE EU: BUDUĆNOST MLADIH U HRVATSKOJ

U petak, 19. listopada 2018. godine, u prostorijama Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, održana je znanstveno-stručna rasprava Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj, u sklopu istoimenoga projekta kojeg financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH.

Cilj ove rasprave je započeti dijalog o tome na koji način je Republika Hrvatska iskoristila članstvo u EU u kontekstu pitanja vezanih uz život mladih te koja su postignuća i propuštene prilike dosadašnjeg članstva u odnosu na mlade.

Dario Čepo, voditelj ovog projekta, dao je kratak uvod o samome projektu, njegovim ciljevima i očekivanim rezultatima. Potom je uslijedila prezentacija stručnjaka koji su napravili kratke analize prvih pet godina hrvatskog članstva u EU i načina na koji je članstvo utjecalo na razne segmente života mladih u RH.

Višnja Samardžija s Instituta za razvoj i društvena istraživanja predstavila je svoju analizu, čiji je cilj bio obrazložiti položaj mladih na tržištu rada u Hrvatskoj, ocijeniti kakav je utjecaj prvih pet godina članstva u EU na poziciju mladih te definirati prijedloge mjera ili akcija koje bi trebalo provesti u Hrvatskoj u cilju stvaranja uvjeta za poboljšanje pozicije mladih na tržištu rada.

Marko Kovačić s Instituta za razvoj i društvena istraživanja analizirao je uključivanje mladih u donošenje odluka u Hrvatskoj i EU. Svojom analizom ponudio je kodificirani pregled mehanizama usmjerenih na uključivanje mladih u procese donošenja odluka kao i analizu promjena koje su se dogodile u ovome području od ulaska Hrvatske u EU 2013. godine.

Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, predstavio je svoju analizu o mladima i jačanju populizma. Naglasio je da su brojni izazovi i prepreke koje stoje na putu socijalizacije i edukacije mladih za liberalno-demokratsku i socijalno pravednu Europsku uniju, pri čemu je naglasio tri vrste izazova: političku prirodu EU, odnosno demokratski deficit EU; europsku dimenziju u obrazovanju  i političku kulturu mladih.

Nakon njihovih analiza, uslijedila je rasprava sudionika.

Ova rasprava i stručne analize, podloga su za raspravu na tribinama s mladima koje će, u sklopu drugog dijela projekta, biti organizirane diljem Hrvatske.

Ovaj projekt provodi se uz potporu