Održana radionica u Vukovaru ODREDIŠTE EU: BUDUĆNOST MLADIH U HRVATSKOJ

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je radionicu Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj u Vukovaru, u petak, 7. prosinca 2018. godine. Radionica je bila namijenjena mladima, a cilj je bio u interaktivnom okruženju kroz raspravu istražiti uzroke koji utječu na razinu znanja mladih o Europskoj uniji i njihovim pravima te detektirati primjere njihovih neispunjenih očekivanja od članstva Republike Hrvatske u EU. Na radionici je sudjelovalo 36 sudionika, od toga 28 mladih.

Radionica je dio projekta Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskojkoji financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. U prvom dijelu projekta, napravljena su četiri analitička teksta o prvih pet godina članstva Hrvatske u EU i načina na koji je ono utjecalo na razne segmente života mladih u RH. Te su analize podloga za daljnje rasprave s mladima. Centar Miko Tripalo ovim projektom nastoji utjecati na poboljšanje znanja mladih o Europskoj uniji i njihovim pravima te prednostima koje članstvo Hrvatske u EU pruža mladima.

Na početku radionice voditelj projekta doc. dr. sc. Dario Čepo je ukratko prezentirao projekt, njegove ciljeve te ciljeve radionice u Vukovaru. Nakon toga je održao izlaganje na temu članstva u EU i uloge mladih u Hrvatskoj kao uvod u radni dio sa sudionicima. Mladi su na radionici podijeljeni u pet grupa s podjednakim brojem članova te je u prvom dijelu svaka grupa dobila jedno pitanje za raspravu (Trebaju li se mladi baviti politikom i zašto?). Tijekom rasprave, izlagači i članovi projektnog tima su obilazili sudionike u grupama, poticali raspravu i sudjelovanje svih članova grupa. Nakon rasprave unutar grupa te pisanja odgovora, komentara i mišljenja, po jedan predstavnik svake grupe je ukratko predstavio razmišljanja i zaključke svoje grupe.

U drugom dijelu radionice, asistentica s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Mateja Čehulić imala je izlaganje o vrijednostima u Hrvatskoj nakon stupanja u Europsku uniju, te o percepciji europskih vrijednosti među madima u hrvatskom društvu. Svaka grupa dobila je potom novo pitanje za raspravu (Koje su pozitivne, a koje negativne strane EU ?). Sudionici svake od grupa su ponovo međusobno raspravljali o zadanom pitanju te su na isti način kao i u prvom radnom dijelu zapisali svoje odgovore i ideje. Tijekom rasprave, izlagači i članovi projektnog tima su ponovo obilazili sudionike u grupama, poticali raspravu i sudjelovanje svih članova grupa. Nakon rasprave, po jedan od predstavnika svake od grupa prezentirao je sažetak rasprave svoje grupe. Na kraju radionice, svim sudionicima su podijeljeni anketni upitnici kojima se tražilo njihovo mišljenje o očekivanjima od članstva u EU i kako oni vide svoju budućnost u Hrvatskoj i EU.

Zaključno, Dario Čepo je ukratko sažeo zaključke radionice te je naglasio važnost ovakvih razgovora s mladima o europskim temama, s obzirom na nadolazeće izbore za Europski parlament te skoro predsjedanje Hrvatske institucijama EU (2020), procese za čiji uspjeh su ključni aktivni i informirani mladi birači.

Projekt se provodi uz potporu