Održana radionica u Zadru ODREDIŠTE EU: BUDUĆNOST MLADIH U HRVATSKOJ

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je radionicu Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj na Sveučilištu u Zadru u petak, 30. studenog 2018. godine. Radionica je bila namijenjena mladima, a cilj je bio u interaktivnom okruženju kroz raspravu istražiti uzroke koji utječu na razinu znanja mladih o Europskoj uniji i njihovim pravima te detektirati primjere njihovih neispunjenih očekivanja od članstva Republike Hrvatske u EU. Na radionici je sudjelovalo 25 sudionika, od toga 17 mladih.

Radionica je dio projekta Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskojkoji sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. U prvom dijelu projekta, napravljena su četiri analitička teksta o prvih pet godina članstva Hrvatske u EU i načina na koji je ono utjecalo na razne segmente života mladih u RH. Te su analize podloga za daljnje rasprave s mladima. Centar Miko Tripalo ovim projektom nastoji utjecati na poboljšanje znanja mladih o Europskoj uniji i njihovim pravima te prednostima koje članstvo Hrvatske u EU pruža mladima.

Na početku radionice voditelj projekta doc. dr. sc. Dario Čepo je ukratko prezentirao projekt, njegove ciljeve te ciljeve radionice u Puli. Nakon toga je izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti imao izlaganje na temu budućnosti Europske unije, uloge Hrvatske u EU i uloge mladih u dizajniranju te budućnosti, kao uvod u radni dio sa sudionicima. Mladi su na radionici podijeljeni u četiri grupe s po četiri ili pet sudionika te je u prvom djelu svaka grupa dobila jedno ponuđeno pitanje za raspravu (Trebaju li se mladi baviti politikom i zašto?).Tijekom rasprave, izlagači i članovi projektnog tima su obilazili sudionike u grupama, poticali raspravu i sudjelovanje svih članova grupa. Nakon rasprave unutar grupa te pisanja odgovora, komentara i mišljenja, po jedan predstavnik svake grupe je ukratko predstavio razmišljanja i zaključke svoje grupe.

Nakon pauze, Marko Kovačić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu govorio je o mogućnostima utjecaja mladih na donošenje odluka i javnih politika u RH i EU, kao uvod u drugi radni dio sa sudionicima. U drugom djelu radionice Marko Kovačić je u interakciji sa sudionicima prezentirao i razgovarao o mehanizmima koji su mladima na raspolaganju za uključivanje u procese donošenja javnim politika u EU (poput strukturiranog dijaloga) te je  sa sudionicima raspravio i sljedeće pitanje (Mislite li da će vašoj generaciji biti bolje nego vašim roditeljima i zašto?). Sudionici svake od grupa su ponovo međusobno raspravljali o zadanim pitanjima, a tijekom rasprave, izlagači i članovi projektnog tima su poticali raspravu i sudjelovanje svih članova grupa. Na kraju radionice, svim sudionicima su podijeljeni anketni upitnici kojima se tražilo njihovo mišljenje o očekivanjima od članstva u EU i kako oni vide svoju budućnost u Hrvatskoj i EU.

Zaključno, Dario Čepo je ukratko sažeo radionicu te je naglasio važnost ovakvih razgovora s mladima o europskim temama, s obzirom na nadolazeće izbore za Europski parlament te skoro predsjedanje Hrvatske institucijama EU (2020), procese za čiji uspjeh su ključni aktivni i informirani mladi birači.

Projekt se provodi uz potporu